Beställning matte övningar föräldrar

Övning ger färdighet

Vi erbjuder interaktiva övningar speciellt utformade efter barns behov i matte, med facit i röst och bild.
Övningarna omfattar en baskunskapsnivå för barn i åldern 7 – 12 år.

• Siffror och tal, plus
• Siffror och tal, minus
• Addition
• Subtraktion
• Multiplikation
• Nollan
• Division

Beställ nu


Ja, tack!
Åt mitt/mina barn beställer jag Digital Learnings CD-rom ”Matematikövningar - del 1”
för 199 kr inklusive moms och porto.


Produkt     

Namn        

Gata/väg/nr.  

Postnr.     

Ort            

Telefon     

E-mail