Beställ Svensk CD nr. 01

Digital Learnings bildspråksmatematik är den perfekta lösningen för alla svårigheter som kan uppstå när barn i åldern 7- 12 år lär sig matematik.
Vi erbjuder nu en CD Rom med roliga seriefigurer som agerar lärare och elever. Det är 122 minuter med den högsta möjliga IT-pedagogiska kvaliteten. Till det låga priset av 499 kr inkl. moms och porto får föräldrar nu möjlighet att köpa detta digitala läromedel.

Det digitala läromedlet innehåller lektioner och övningar, indelade i nio steg:
• Siffror och tal. Plus
• Siffror och tal. Minus
• Addition
• Subtraktion
• Hundratal
• Multiplikation
• Division, del 1
• Division, del 2
• Nollan

Beställ nu

Vi beställer för vårt/våra barn Digital Learnings CD Rom

Bildspråkets matematik 80 MB - första/andra delen i 122 minuter

för 499 kr inkl. moms och porto.

Produkt     

Namn        

Gata/väg/nr.  

Post nr.     

Ort            

Telefon     

E-mail