beställning del 2 föräldrar Digital Learnings bildspråksmatematik är den perfekta lösningen för alla svårigheter som kan uppstå när barn i åldern 9- 12 år lär sig matematik.
Vi erbjuder nu en CD Rom med roliga seriefigurer som agerar lärare och elever. Det är 60 minuter med den högsta möjliga IT-pedagogiska kvaliteten. Till det låga priset av 299 kr inkl. moms och porto får föräldrar nu möjlighet att köpa detta digitala läromedel.

 

Det digitala läromedlet innehåller lektioner och övningar, indelade i fyra steg:
• Multiplikation
• Division, del 1
• Division, del 2
• Nollan

Beställ nu

Vi beställer för vårt/våra barn Digital Learnings CD Rom

Bildspråkets matematik 40 MB - andra delen i 60 minuter

för 299 kr inkl. moms och porto.

Produkt     

Namn        

Gata/väg/nr.  

Postnr.     

Ort            

Telefon     

E-mail